ISBN 978-605-81727-0-8

İçindekiler


ANA BÖLÜM 1: ROMATİZMAL HASTALIKLARIN TARİHÇESİ, KEMİK, EKLEM ve BAĞ DOKUSUNUN YAPI ve FONKSİYONLARI
Bölüm 1: Dünyada ve Türkiye’de Romatoloji Uygulamaları
Bölüm 2: Normal Eklem Yapısı
Bölüm 3: Sinoviyal Fizyoloji
Bölüm 4: Kıkırdak Fizyolojisi
Bölüm 5: Kemiğin Fizyolojisi
Bölüm 6: İskelet Kası Fizyolojisi
Bölüm 7: Eklemlerin Biyomekaniği
ANA BÖLÜM 2: ROMATİZMAL HASTALIKLARA TEMEL ve KLİNİK YAKLAŞIM
Bölüm 1: Doğal ve Kazanılmış İmmünite
Bölüm 2: Romatizmal Hastalıklarda İnflamasyon
Bölüm 3: Romatizmal Hastalıklar ve Genetik
Bölüm 4: Romatizmal Hastalıklarda Epidemiyoloji
Bölüm 5: Romatizmal Hastalıklarda Klinik Çalışmalar ve Veri Analizi
Bölüm 6: Romatizmal Hastalıklarda Klinik Değerlendirme
Bölüm 7: Romatizmal Hastalıklarda Fonksiyonel Değerlendirme
Bölüm 8: Artritlerin Ayırıcı Tanısı
ANA BÖLÜM 3: ROMATİZMAL HASTALIKLARDA TANISAL TESTLER
Bölüm 1: Romatolojik Hastalıklarda Serolojik Testler (Otoantikorlar)
Bölüm 2: Akut Faz Proteinleri
Bölüm 3: Sinoviyal Sıvı Analizi
ANA BÖLÜM 4: ROMATİZMAL HASTALIKLARDA GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ
Bölüm 1: Romatolojik Hastalıklarda Konvansiyonel Görüntüleme
Bölüm 2: Romatizmal Hastalıklarda Bilgisayarlı Tomografinin Rolü
Bölüm 3: Romatizmal Hastalıklarda Manyetik Rezonans Görüntüleme
Bölüm 4: Romatolojide Güncel Nükleer Tıp Uygulamaları
Bölüm 5: Romatizmal Hastalıklarda Kas-Eklem Ultrasonografisi
ANA BÖLÜM 5: ROMATİZMAL HASTALIKLARDA İLAÇ TEDAVİSİNİN PRENSİPLERİ
Bölüm 1: Nonsteroidal Anti-İnflamatuar İlaçlar, Analjezikler, Kas Gevşeticiler
Bölüm 2: Romatolojide Glukokortikoidler
Bölüm 3: Sentetik DMARD’lar
Bölüm 4: Anti-TNF Biyolojik Ajanlar
Bölüm 5: Non Anti-TNF Biyolojik Ajanlar
Bölüm 6: Yaşlılıkta Anti-Romatizmal İlaçların Kullanımı
ANA BÖLÜM 6: ROMATİZMAL HASTALIKLARDA NON-FARMAKOLOJİK TEDAVİ PRENSİPLERİ
Bölüm 1: Romatizmal Hastalıklarda Hasta Eğitimi
Bölüm 2: Romatizmal Hastalıklarda Ortez Kullanımı
Bölüm 3: Romatizmal Hastalıklarda Fizik Tedavi Modaliteleri
Bölüm 4: Romatizmal Hastalıklarda Terapötik Egzersizler
Bölüm 5: Romatizmal Hastalıklarda Hidroterapi
Bölüm 6: Romatizmal Hastalıklarda Beslenme
ANA BÖLÜM 7: ROMATİZMAL HASTALIKLARDA CERRAHİ YAKLAŞIMLAR
Bölüm 1: Romatizmal Hastalıklarda Artroplasti
Bölüm 2: Romatizmal Hastalıklarda Omurga Cerrahisi
Bölüm 3: Romatizmal Hastalıklarda El Cerrahisi
ANA BÖLÜM 8: ROMATOİD ARTRİT
Bölüm 1: Romatoid Artrit Etiyopatogenezi
Bölüm 2: Romatoid Artrit Epidemiyolojisi, Sınıflaması ve Klinik Özellikleri
Bölüm 3: Romatoid Artritte Ekstraartiküler ve Sistemik Tutulum
Bölüm 4: Erişkin Still Hastalığı
Bölüm 5: Romatoid Artrit Laboratuvar Bulguları
Bölüm 6: Romatoid Artritte Görüntüleme
Bölüm 7: Romatoid Artrit Tedavisine Multidisipliner Yaklaşım
Bölüm 8: Romatoid Artritin Farmakolojik Tedavisi
Bölüm 9: Juvenil İdiopatik Artritler
Bölüm 10: Romatoid Artrit Varyantları (RS3PE Sendromu ve Palindromik Romatizma)
ANA BÖLÜM 9: SPONDİLOARTRİTLER
Bölüm 1: Spondiloartritlerin Sınıflandırılması ve Epidemiyolojisi
Bölüm 2: Spondiloartrit/Ankilozan Spondilitin Etiyolojisi ve Patogenezi
Bölüm 3: Ankilozan Spondilit/Aksiyel Spondiloartritin Klinik ve Laboratuvar Bulguları
Bölüm 4: Spondiloartritlerde Değerlendirme Ölçekleri ve İzlem
Bölüm 5: Ankilozan Spondilit/Aksiyel Spondiloartritlerde Tedavi
Bölüm 6: Psöriatik Artrit
Bölüm 7: Enteropatik Artritler
Bölüm 8: Reaktif Artritler
Bölüm 9: Andiferansiye Spondiloartritler ve HLA-B27 İlişkili Üveit
Bölüm 10: Spondiloartritlerde Görüntüleme
ANA BÖLÜM 10: DEJENERATİF ROMATİZMAL HASTALIKLAR
Bölüm 1: Osteoartrit Epidemiyolojisi ve Sınıflaması
Bölüm 2: Osteoartritin Patogenezi
Bölüm 3: Osteoartritte Ağrı Patogenezi
Bölüm 4: Osteoartritte Klinik Tablo ve Değerlendirme
Bölüm 5: Osteoartritte Görüntüleme
Bölüm 6: Osteoartritin Tedavisi
Bölüm 7: Dejeneratif Disk Hastalığı ve Omurganın Diğer Dejeneratif Hastalıkları
Bölüm 8: Osteoartritin Klinik Varyantları
Bölüm 9: Nöropatik Artropati
ANA BÖLÜM 11: BÖLGESEL VE YAYGIN AĞRILAR
Bölüm 1: Boyun Ağrıları
Bölüm 2: Bel Ağrıları
Bölüm 3: Lomber Spinal Stenoz
Bölüm 4: Disk Hernileri
Bölüm 5: Omuz Ağrısı
Bölüm 6: Kalça Ağrısı
Bölüm 7: Diz Ağrıları
Bölüm 8: Ayak ve Ayak Bileği Ağrısı
Bölüm 9: Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu (Refleks Sempatik Distrofi)
Bölüm 10: Osteonekroz
Bölüm 11: Fibrozan Sendromlar: Dupuytren Kontraktürü, Diyabetik Sert El Sendromu, Plantar Fasiit ve Retroperitoneal Fibrozis
Bölüm 12: Tuzak Nöropatiler
Bölüm 13: Fibromiyalji Sendromu
Bölüm 14: Miyofasial Ağrı Sendromları ve Bağ Dokusu Romatizmaları
ANA BÖLÜM 12: BAĞ DOKUSU HASTALIKLARI
Bölüm 1: Sistemik Lupus Eritematozus Epidemiyolojisi ve Sınıflaması
Bölüm 2: Sistemik Lupus Eritematozusta İmmünopatogenez ve Genetik
Bölüm 3: Sistemik Lupus Eritematozusta Laboratuar ve Klinik Değerlendirme
Bölüm 4: Sistemik Lupus Eritematozus Kliniği
Bölüm 5: Sistemik Lupus Eritematozus Tedavisi
Bölüm 6: Sistemik Lupus Eritematozus ve Gebelik
Bölüm 7: Antifosfolipid Antikor Sendromu
Bölüm 8: Sjögren Sendromu
Bölüm 9: Sistemik Skleroz
Bölüm 10: Sistemik Skleroz Tedavisi
Bölüm 11: İdiopatik İnflamatuar Miyopatiler
Bölüm 12: Overlap Sendromlar
ANA BÖLÜM 13: VASKÜLİTİK SENDROMLAR
Bölüm 1: Vaskülitlerin Sınıflandırılması ve Epidemiyolojisi
Bölüm 2: Vaskülitlerde İmmünopatogenez
Bölüm 3: Büyük Çaplı Damar Vaskülitleri (Polimiyalji Romatika)
Bölüm 4: Büyük Çaplı Damar Vaskülitleri (Dev Hücreli Arterit)
Bölüm 5: Büyük Çaplı Damar Vaskülitleri (Takayasu Arteriti)
Bölüm 6: Orta Çaplı Damar Vaskülitleri (Poliarteritis Nodoza)
Bölüm 7: Orta Çaplı Damar Vaskülitleri (Kawasaki)
Bölüm 8: Küçük Çaplı Damar Vaskülitleri (Wegener, Churg-Strauss ve diğerleri)
Bölüm 9: Tek Organ Vaskülitleri
Bölüm 10: Behçet Sendromu
Bölüm 11: Tekrarlayan Polikondrit ve Cogan Sendromu
ANA BÖLÜM 14: DİĞER SİSTEMİK ROMATİZMAL HASTALIKLAR
Bölüm 1: Otoinflamatuar Hastalıklar
Bölüm 2: Sarkoidoz
Bölüm 3: Endokrin Artropatiler
Bölüm 4: Hematolojik Artropatiler
ANA BÖLÜM 15: ENFEKSİYON İLE İLİŞKİLİ ARTRİTLER
Bölüm 1: Bakteriyel Artritler ve Lyme Hastalığı
Bölüm 2: Viral Enfeksiyonlar İle İlişkili Artritler
Bölüm 3: Brusella, Mikobakter, Mantar ve Parazitler İle İlişkili Artritler
Bölüm 4: Akut Romatizmal Ateş
ANA BÖLÜM 16: KRİSTAL ARTROPATİLER
Bölüm 1: Gut Hastalığı
Bölüm 2: Psödogut ve Diğer Kristal Artropatiler
ANA BÖLÜM 17: BAĞ DOKU ve KEMİK, GENETİK ve METABOLİK HASTALIKLARI
Bölüm 1: Bağ Doku ve Kemiğin Genetik Hastalıkları
Bölüm 2: Osteoporoz Etyopatogenezi ve Risk Faktörleri
Bölüm 3: Osteoporozda Klinik Bulgular ve Görüntüleme
Bölüm 4: Osteoporozda Laboratuvar
Bölüm 5: Osteoporozdan Korunma ve Tedavi Yöntemleri
Bölüm 6: Steroid Osteoporozu
Bölüm 7: Osteomalazi ve Raşitizm
Bölüm 8: Paget Hastalığı ve Diğer Kemik Hastalıkları