ISBN 978-605-81727-0-8
Yüklenen bölümler koyu renkle gösterilmektedir. Üzerine tıklayınız!

İçindekiler


ROMATİZMAL HASTALIKLARIN TARİHÇESİ, KEMİK, EKLEM ve BAĞ DOKUSUNUN YAPI ve FONKSİYONLARI
Dünyada ve Türkiye’de Romatoloji Uygulamaları
Normal Eklem Yapısı
Sinoviyal Fizyoloji
Kıkırdak Fizyolojisi
Kemiğin Fizyolojisi
İskelet Kası Fizyolojisi
Eklemlerin Biyomekaniği
ROMATİZMAL HASTALIKLARA TEMEL ve KLİNİK YAKLAŞIM
Doğal ve Kazanılmış İmmünite
Romatizmal Hastalıklarda İnflamasyon
Romatizmal Hastalıklar ve Genetik
Romatizmal Hastalıklarda Epidemiyoloji
Romatizmal Hastalıklarda Klinik Çalışmalar ve Veri Analizi
Romatizmal Hastalıklarda Klinik Değerlendirme
Romatizmal Hastalıklarda Fonksiyonel Değerlendirme
Artritlerin Ayırıcı Tanısı
ROMATİZMAL HASTALIKLARDA TANISAL TESTLER
Romatolojik Hastalıklarda Serolojik Testler (Otoantikorlar)
Akut Faz Proteinleri
Sinoviyal Sıvı Analizi
ROMATİZMAL HASTALIKLARDA GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ
Romatolojik Hastalıklarda Konvansiyonel Görüntüleme
Romatizmal Hastalıklarda Bilgisayarlı Tomografinin Rolü
Romatizmal Hastalıklarda Manyetik Rezonans Görüntüleme
Romatolojide Güncel Nükleer Tıp Uygulamaları
Romatizmal Hastalıklarda Kas-Eklem Ultrasonografisi
ROMATİZMAL HASTALIKLARDA İLAÇ TEDAVİSİNİN PRENSİPLERİ
Nonsteroidal Anti-İnflamatuar İlaçlar, Analjezikler, Kas Gevşeticiler
Romatolojide Glukokortikoidler
Sentetik DMARD’lar
Anti-TNF Biyolojik Ajanlar
Non Anti-TNF Biyolojik Ajanlar
Yaşlılıkta Anti-Romatizmal İlaçların Kullanımı
ROMATİZMAL HASTALIKLARDA NON-FARMAKOLOJİK TEDAVİ PRENSİPLERİ
Romatizmal Hastalıklarda Hasta Eğitimi
Romatizmal Hastalıklarda Ortez Kullanımı
Romatizmal Hastalıklarda Fizik Tedavi Modaliteleri
Romatizmal Hastalıklarda Terapötik Egzersizler
Romatizmal Hastalıklarda Hidroterapi
Romatizmal Hastalıklarda Beslenme
ROMATİZMAL HASTALIKLARDA CERRAHİ YAKLAŞIMLAR
Romatizmal Hastalıklarda Artroplasti
Romatizmal Hastalıklarda Omurga Cerrahisi
Romatizmal Hastalıklarda El Cerrahisi
ROMATOİD ARTRİT
Romatoid Artrit Etiyopatogenezi
Romatoid Artrit Epidemiyolojisi, Sınıflaması ve Klinik Özellikleri
Romatoid Artritte Ekstraartiküler ve Sistemik Tutulum
Erişkin Still Hastalığı
Romatoid Artrit Laboratuvar Bulguları
Romatoid Artritte Görüntüleme
Romatoid Artrit Tedavisine Multidisipliner Yaklaşım
Romatoid Artritin Farmakolojik Tedavisi
Juvenil İdiopatik Artritler
Romatoid Artrit Varyantları (RS3PE Sendromu ve Palindromik Romatizma)
SPONDİLOARTRİTLER
Spondiloartritlerin Sınıflandırılması ve Epidemiyolojisi
Spondiloartrit/Ankilozan Spondilitin Etiyolojisi ve Patogenezi
Ankilozan Spondilit/Aksiyel Spondiloartritin Klinik ve Laboratuvar Bulguları
Spondiloartritlerde Değerlendirme Ölçekleri ve İzlem
Ankilozan Spondilit/Aksiyel Spondiloartritlerde Tedavi
Psöriatik Artrit
Enteropatik Artritler
Reaktif Artritler
Andiferansiye Spondiloartritler ve HLA-B27 İlişkili Üveit
Spondiloartritlerde Görüntüleme
DEJENERATİF ROMATİZMAL HASTALIKLAR
Osteoartrit Epidemiyolojisi ve Sınıflaması
Osteoartritin Patogenezi
Osteoartritte Ağrı Patogenezi
Osteoartritte Klinik Tablo ve Değerlendirme
Osteoartritte Görüntüleme
Osteoartritin Tedavisi
Dejeneratif Disk Hastalığı ve Omurganın Diğer Dejeneratif Hastalıkları
Osteoartritin Klinik Varyantları
Nöropatik Artropati
BÖLGESEL VE YAYGIN AĞRILAR
Boyun Ağrıları
Bel Ağrıları
Lomber Spinal Stenoz
Disk Hernileri
Omuz Ağrısı
Kalça Ağrısı
Diz Ağrıları
Ayak ve Ayak Bileği Ağrısı
Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu (Refleks Sempatik Distrofi)
Osteonekroz
Fibrozan Sendromlar: Dupuytren Kontraktürü, Diyabetik Sert El Sendromu, Plantar Fasiit ve Retroperitoneal Fibrozis
Tuzak Nöropatiler
Fibromiyalji Sendromu
Miyofasial Ağrı Sendromları ve Bağ Dokusu Romatizmaları
BAĞ DOKUSU HASTALIKLARI
Sistemik Lupus Eritematozus Epidemiyolojisi ve Sınıflaması
Sistemik Lupus Eritematozusta İmmünopatogenez ve Genetik
Sistemik Lupus Eritematozusta Laboratuar ve Klinik Değerlendirme
Sistemik Lupus Eritematozus Kliniği
Sistemik Lupus Eritematozus Tedavisi
Sistemik Lupus Eritematozus ve Gebelik
Antifosfolipid Antikor Sendromu
Sjögren Sendromu
Sistemik Skleroz
Sistemik Skleroz Tedavisi
İdiopatik İnflamatuar Miyopatiler
Overlap Sendromlar
VASKÜLİTİK SENDROMLAR
Vaskülitlerin Sınıflandırılması ve Epidemiyolojisi
Vaskülitlerde İmmünopatogenez
Büyük Çaplı Damar Vaskülitleri (Polimiyalji Romatika)
Büyük Çaplı Damar Vaskülitleri (Dev Hücreli Arterit)
Büyük Çaplı Damar Vaskülitleri (Takayasu Arteriti)
Orta Çaplı Damar Vaskülitleri (Poliarteritis Nodoza)
Orta Çaplı Damar Vaskülitleri (Kawasaki)
Küçük Çaplı Damar Vaskülitleri (Wegener, Churg-Strauss ve diğerleri)
Tek Organ Vaskülitleri
Behçet Sendromu
Tekrarlayan Polikondrit ve Cogan Sendromu
DİĞER SİSTEMİK ROMATİZMAL HASTALIKLAR
Otoinflamatuar Hastalıklar
Sarkoidoz
Endokrin Artropatiler
Hematolojik Artropatiler
ENFEKSİYON İLE İLİŞKİLİ ARTRİTLER
Bakteriyel Artritler ve Lyme Hastalığı
Viral Enfeksiyonlar İle İlişkili Artritler
Brusella, Mikobakter, Mantar ve Parazitler İle İlişkili Artritler
Akut Romatizmal Ateş
KRİSTAL ARTROPATİLER
Gut Hastalığı
Psödogut ve Diğer Kristal Artropatiler
BAĞ DOKU ve KEMİK, GENETİK ve METABOLİK HASTALIKLARI
Bağ Doku ve Kemiğin Genetik Hastalıkları
Osteoporoz Etyopatogenezi ve Risk Faktörleri
Osteoporozda Klinik Bulgular ve Görüntüleme
Osteoporozda Laboratuvar
Osteoporozdan Korunma ve Tedavi Yöntemleri
Steroid Osteoporozu
Osteomalazi ve Raşitizm
Paget Hastalığı ve Diğer Kemik Hastalıkları