ISBN 978-605-81727-0-8

Tuzak Nöropatiler

Yayın Tarihi : 10 Ekim, 2018

Saime Ay 1, Deniz Evcik 2

1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Ankara
2Özel Güven Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Periferik sinirlerin anatomik seyirleri boyunca bası altında kalmaları sonucu sinirin distalinde ağrı, parestezi, ilgili kaslarda paralizi, fonksiyon kaybı ile karakterize kompresyon nöropatilerine “tuzak nöropatileri” adı verilir. Bası, sinirin seyri boyunca herhangi bir noktada değişik nedenlere bağlı olarak meydana gelebilir. Akut ve kronik bir şekilde kompresyona uğrayan sinirin mekanik irritasyonu sonucunda o sinire özgü bir klinik tablo ortaya çıkar. Sinir üzerindeki bası akut, intermittan, tekrarlayıcı veya devamlı olabilir. Tuzak nöropatilerin oluşumunda idiyopatik, eksternal ve internal faktörler söz konusudur. Periferik sinirin motor, duyusal ve aksonların değişik derecede etkilenmelerine bağlı olarak semptomlar değişir.


Anahtar Kelimeler:

Tuzak nöropati, Alt ekstremite, Üst ekstremite