ISBN 978-605-81727-0-8

Akut Faz Proteinleri

Yayın Tarihi : 08 Şubat, 2019

Şebnem Koldaş Doğan 1, Birkan Sonel Tur 2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya SUAM, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Antalya
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Ankara


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Akut ve kronik inflamasyon sonucu saatler içinde inflamasyon bölgesi ve uzağında meydana gelen sistemik ve metabolik değişikliklerin tümünü içeren, doku homeostazisini sağlamaya yönelik reaksiyon dizisine akut faz yanıtı denmektedir. Akut faz yanıtı sırasında hepatositler tarafından bazı plazma proteinlerinin sentezi artar. İnflamasyonun uzaması ile birlikte bazı plazma proteinlerinin hepatositler tarafından sentezi azalır. Bu fizyolojik reaksiyon sırasında serum konsantrasyonu artan ve azalan proteinlere akut faz proteinleri denmektedir. Konak savunması, antioksidan aktivite, koagülasyon, kompleman aktivasyonu, doku hasarının iyileştirilmesi gibi birçok rolleri vardır.

Burada, mevcut bilgiler ışığında, akut faz proteinlerinin tanımı, inflamasyondaki rolleri, hastalıkların tanı, hastalık aktivitesi ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesindeki yerleri anlatılmıştır.


Anahtar Kelimeler:

İnflamasyon, Akut faz yanıtı, Akut faz proteinleri