ISBN 978-605-81727-0-8

Osteoartritin Tedavisi

Yayın Tarihi : 17 Ekim, 2019

Ece Aydoğ 1

1Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Osteoartrit (OA) dünyada en sık görülen romatolojik hastalıktır. Altmış beş yaş üzerindeki bireylerin yaklaşık 1/3’ünü etkilemektedir. OA, primer olarak sinoviyal eklemlerdeki artiküler kartilajı ve subkondral kemiği etkileyerek fonksiyonel yetersizliğe neden olan bir hastalıktır. İlerleyici semptomatik OA’sı olan hastaların ağrısı ve günlük yaşam aktiviteleri sırasında gittikçe artan düzeyde güçlükleri vardır. Özellikle diz OA’sı diğer hastalıklara göre yürüme, merdiven inme çıkma ve ev işlerinde daha fazla yetersizliğe yol açar. Diz OA’lı hastalarda total yürüme mesafesi ve yürüme hızı zamanla azalarak mobilitenin güçleşmesine neden olur. Bu hastaların %25’i majör günlük yaşam aktivitelerini yapamaz, %11’i kişisel bakımlarında, %14’ü ise rutin gereksinimlerinde yardıma ihtiyaç duyarlar. Fiziksel engellilik sadece yaşam kalitesini azaltmaz, aynı zamanda hastaneye yatış, huzurevine gidiş, hatta ölüm riskininin artmasına ve dolayısıyla ciddi bir sağlık harcamasına neden olur. Bu nedenle OA yönetimi büyük önem arz etmekte olup, çok sayıda komponenti içermektedir. Bunlardan bazıları OA ile ilişkili ağrı, depresyon, uyku bozuklukları ve sosyal problemlerdir. OA’nın yönetimi, ekleme spesifik nonfarmakolojik, farmakolojik ve cerrahi tedavileri içerir. Yayımlanmış tedavi kılavuzlarında, OA tedavisinde nonfarmakolojik yaklaşımların köşe taşlarını oluşturduğu ve farmakolojik ajanların bunlara eklenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu çalışmada, güncel bilgiler ışığında ve tedavi kılavuzları önerileri eşliğinde OA tedavisi gözden geçirilmiştir.


Anahtar Kelimeler:

Osteoartrit, Nonfarmakolojik tedavi, Farmakolojik tedavi, Egzersiz, Osteoartit yönetimi