ISBN 978-605-81727-0-8

Sistemik Lupus Eritematozus ve Gebelik

Yayın Tarihi : 28 Kasım, 2019

Emine Uslu Yurteri 1, Aşkın Ateş 1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Romatoloji BD, Ankara


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Lupus, doğurganlık yaşındaki kadınları etkileyen bir hastalıktır. Gebelik, lupuslu hastalarda sağlıklı popülasyonla kıyaslandığında anne ve fetüs için artmış risk taşımaktadır. Sistemik lupus eritematozuslu hastalarda gebelik için uygun zamanlama, anne ve fetüs için uygun bir takip, neonatal dönemin izlenmesi ve annenin postpartum yakın takibi gibi konular özellikle dikkatli olunması gereken noktalardır. Ayrıca teratojenik ilaç kullanımı ve hastalığa özgü nedenler sebebiyle kontrasepsiyon hakkında mutlaka hastalar bilgilendirilmelidir. Lupuslu hastalar normal popülasyondan daha az sayıda çocuğa sahiptir. Bu durum genellikle çok sayıda fetal kayıp ile ilişkili iken, artmış infertilite söz konusu değildir. Kullanılan ilaçların etkisi, hastalık aktivitesi gibi durumlar ovaryan aksta bozulmaya neden olabilmektedir. Bu nedenle sistemik lupus eritematozuslu hastalarda yardımcı üreme tekniklerine başvuru sıklığı artmaktadır. Yardımcı üreme teknikleri stabil hastalık varlığında güvenli iken, hastalığın aktif döneminde kullanılmamalıdır. Hastanın gebelik riskinin belirlenmesi için ayrıntılı bir hikâye, laboratuvar ve fizik muayene gerekmektedir. Hastanın şu anki veya geçmişteki sistemik lupus eritematozus hastalık aktivitesi (en son alevlenmesi ve alevlenme sıklığı), önceden var olan organ hasarı (kardiyak, akciğer ve renal), ilaç hikâyesi ve son serolojik profili [anti-dsDNA, anti-Ro/La antikorları, antifosfolipid antikorları (aPL) ve komplemanlar] mutlaka ayrıntılı olarak incelenmelidir. Sistemik lupus eritematozusun gebelikte aktivasyon riski artmaktadır. Hem fetüs hem de anne üzerinde pek çok olumsuz etkisi izlenebilmektedir. Bu nedenle gebelerin yakın takibi gerekmektedir. Sistemik lupus eritematozusta kullanılan ilaçların teratojenik etkisi olanlar, gebelikte güvenli olanlar hakkında hasta bilgilendirilmelidir. Kontrasepsiyon yöntemlerinden hangisinin kimlerde ve hangi dönemde en uygun olduğu bireysel olarak belirlenmelidir.


Anahtar Kelimeler:

Lupus, Gebelik, Doğum kontrolü, İlaçlar, Lupus nefriti