ISBN 978-605-81727-0-8

Osteoartrit Epidemiyolojisi ve Sınıflaması

Yayın Tarihi : 28 Kasım, 2018

Ayşe Ünal Enginar 1, Tiraje Tuncer 2

1Ordu Devlet Hastanesi, Romatoloji BD, Ordu
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Antalya


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Osteoartrit, dünyada ve ülkemizde en sık görülen eklem hastalığıdır. En çok diz, el, kalça ve omurgayı etkileyen, yaşla sıklığı artan, birey ve toplum için dizabiliteye yol açmasının yanı sıra sosyoekonomik yüke de neden olan önemli bir sağlık sorunudur. Altmış yaş üstü kadınların yaklaşık %18’ini, erkeklerin ise yaklaşık %10’unu etkilemektedir. Osteoartrit radyografik, semptomatik ya da klinik olarak tanımlanabilir. Tüm eklemlerde radyografik osteoartrit prevalansı, semptomatik osteoartrit prevalansından daha yüksek bildirilmektedir. Radyografik osteoartrit her zaman semptomatik değildir, çeşitli araştırmalara göre radyografik bulguların şiddeti ile semptom şiddeti paralel değildir. Elli beş yaş üstü kişilerde radyografik diz osteoartritinin sıklığı %25 iken, semptomatik diz osteoartriti ancak bunların yarısında saptanmıştır. Osteoartritin tam olarak nedeni bilinmemekte, birçok faktörün rolü olduğu kabul edilmektedir. Obezite, yaşlanma, travma, dizilim bozuklukları başlıca risk faktörleri gibi görünmektedir. Kadınlarda diz ve el osteoartriti prevalansı erkeklere göre daha yüksektir. Buna karşın kalça osteoartriti erkeklerde daha sık görülür. Siyahlarda diz osteoartriti, beyazlarda ise kalça ve el osteoartriti sıktır. Çinlilerde, beyazlara göre diz osteoartriti daha sıktır. Hâlâ birçok bilinmeyeni olan osteoartrit ile ilgili çalışmalar heterojen ve yetersizdir. Bu nedenle birçok faktörle ilgili sonuçlar tartışmalıdır. Çeşitli toplumlarda, değişik coğrafi bölgelerde aynı yöntemlerle yapılmış standart çalışmalara büyük gereksinim vardır.


Anahtar Kelimeler:

Osteoartrit, Prevalans, Sınıflandırma, Epidemiyoloji, Risk faktörleri