ISBN 978-605-81727-0-8

Romatizmal Hastalıklarda Fizik Tedavi Modaliteleri

Yayın Tarihi : 02 Kasım, 2018

Esma Ceceli 1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Romatizmal hastalıkların tedavisinde antitümör nekrozis faktör ilaçların kullanımı ile hastaların genel durumlarında iyileşme olmasına rağmen hastaların çoğu ağrı, yorgunluk ve yaşam kalitesindeki yetersizlikten yakınmaktadır. Hastaların günlük fonksiyonlarını devam ettirmelerini sağlamak, genel sağlıklarını korumak ve yapısal deformitelerini önlemek için fizik tedavi yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Bu bölümde, üst ve alt ekstremitede kullanılan fizik tedavi modaliteleri ve bu modalitelerin romatizmal hastalıklar üzerindeki etkilerini araştırmak amaçlanmıştır.


Anahtar Kelimeler:

Kısa dalga diatermi, Ultrasonografi, Elektroterapi, Termal terapi, Kriyoterapi