ISBN 978-605-81727-0-8

Normal Eklem Yapısı

Yayın Tarihi : 25 Mart, 2019

Figen Tuncay 1

1Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Kırşehir


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Eklemler, iskeletin çeşitli kemiklerini birbirine bağlayan fonksiyonel bağlantılardır. Normal bir insan eklemi, insan iskeletinin stabilitesi ve hareketine izin verecek şekilde; kaslar, tendonlar, ligamanlar, sinoviyum, kapsül, kıkırdak ve kemik gibi pek çok konnektif doku elemanının organize olması ile özelleşmiş bir yapıya sahiptir. Bu yapı, kontrollü ve sürtünmesiz harekete izin verir. Normal eklem fonksiyonu için her bir eklemin kendine özgü oluşum ve organizasyonunu devam ettirmesi gereklidir. Eklem dokularındaki normal yapı-fonksiyon ilişkisi eklem hastalıklarının patogenezinin anlaşılmasında esastır. Yaşlanma, biyomekanik zedelenme ve inflamasyon eklemi etkileyen önemli nedenlerdir. Bu bölümde, eklemlerin biyokimyasal, hücresel ve biyomekanik yönleri incelenecek ve normal eklem yapısının fonksiyonu için gerekli eklem fizyolojisindeki önemli konular tartışılacaktır. Tüm eklemlerle ilgili bilgi verilmekle birlikte, hem vücutta daha fazla sayıda olduğu hem de hastalık süreçlerinden daha fazla etkilendiği için sinoviyal eklemler daha ayrıntılı olarak incelenecektir.


Anahtar Kelimeler:

Eklem, Fonksiyon, Yapı, Kas-iskelet