ISBN 978-605-81727-0-8

Romatoid Artrit Laboratuar Bulguları


Murat Birtane 1, Cansu Akleylek 2

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Edirne


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Romatoid artritte laboratuvar testleri; tanının doğrulanması, prognozun belirlenmesi, hastalık aktivitesinin saptanması, tedaviye yanıtın takibi ve yan etkilerin monitörizasyonu gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Bu testlerin başlıcaları; akut faz proteinleri testleri, immünolojik testler, hematolojik testler, biyokimyasal testler ve sinoviyal sıvı analizleridir. Bu bölümde, bu testler ayrıntılı olarak ele alınmıştır.


Anahtar Kelimeler:

Romatoid artrit, Otoantikorlar, Akut faz proteinleri, Laboratuvar belirteçleri