ISBN 978-605-81727-0-8

Sistemik Lupus Eritematozus Epidemiyolojisi ve Sınıflaması

2. Revizyon Tarihi: 25 Mayıs, 2022
1. Revizyon Tarihi: 11 Şubat, 2022
Yayın Tarihi : 20 Kasım, 2019

Ülkü Uçar 1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon) Kliniği, Antalya


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Sistemik lupus eritematozus, daha çok doğurganlık çağındaki kadınların etkilendiği, sıklığı dünya genelinde 80-100/100.000 hastaya ulaşan, cinsiyet, etnisite ve sosyoekonomik faktörler zemininde ciddi fenotipik farklılıklar gösteren bir hastalıktır. Kadınlarda, Afrika kökenli Amerikalılar ve Hispaniklerde daha sık görülmektedir. Sistemik lupus eritematozusun gelişimine genetik faktörlerin katkısı %50’den daha az olup, çeşitli çevresel faktörler hastalık gelişimi ve şiddetini etkilemektedir. Düşük sosyoekonomik düzey, hormonlar, sigara, çevresel zararlı ajanlar, ultraviyole maruziyeti gibi faktörlerin çeşitli derecelerde hastalık gelişimine katkıda bulunduğu bilinmektedir. Özellikle klinik çalışmalarda kullanılmak üzere geliştirilen sistemik lupus eritematozus sınıflandırma kriterleri, tanı koymada klinisyenlere rehberlik etmektedir. Sistemik lupus eritematozus hastaları tanı ve tedavideki gelişmelere rağmen hâlâ ciddi komorbiditeler, düşük yaşam kalitesi ve artmış mortalite ile karşı karşıya olup, risk gruplarının belirlenmesi, çevresel tetikleyici faktörlerin eliminasyonu, erken tanı, düzenli takip ve kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımları önem taşımaktadır.


Anahtar Kelimeler:

Sistemik lupus eritematozus, Epidemiyoloji, Risk faktörleri, Sınıflama