ISBN 978-605-81727-0-8

Brusella, Mikobakter, Mantar ve Parazitler İle İlişkili Artritler


Rengin Güzel 1, Neslihan Gökçen 2

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD, Adana


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Brusella, mikobakter, mantar ve parazitler ile ilişkili artritler, gerek ülkemizin bulunduğu coğrafi bölge nedeni ile gerekse son yıllarda otoimmün ve otoinflamatuar hastalıkların tedavisinde kullanılan biyolojik ilaçların yol açtığı immünsupresyon sebebi ile giderek artan sıklıkta görülmektedirler. Özellikle Brucella ve mikobakterilerin kas-iskelet sistemi tutulumu, romatizmal hastalıklar ile karışabilen klinik tablolara neden olabilmektedir. Bu nedenle bu bölümde, brusella, mikobakter, mantar ve parazitler ile ilişkili kas-iskelet sistemi tutulumlarının tanımı, etiyolojileri, epidemiyolojileri, patogenezleri, klinik prezantasyonları, tanı ve tedavi yaklaşımlarından güncel literatür ile kliniğimize ait görüntüler eşliğinde kapsamlı olarak bahsedilecektir


Anahtar Kelimeler:

Bruselloz, Spondilit, Tüberküloz, Fungal artrit, Paraziter artrit