ISBN 978-605-81727-0-8

Vaskülitlerde İmmünopatogenez

Yayın Tarihi : 17 Haziran, 2019

Gürkan Yılmaz 1, Şebnem Ataman 1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD, Ankara


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Vaskülitler, damar duvarını tutarak dokuların ve organların kanla beslenmesini bozan ve sonucunda doku ve organ yetmezliklerine neden olabilen önemli bir hastalık grubudur. Nadir görülmekle birlikte, hayatı tehdit edebilen natürü nedeni ile tanı ve tedavisinin en iyi ve doğru biçimde yapılması gereklidir. Hem genetik hem de çevresel faktörler vaskülitlerin patogenezinde rol oynamaktadır. Amerikan Romatizma Derneğinin vaskülitler için sınıflama kriterleri ve Chapel Hill Konsensüs Konferansı [Chapel Hill Consensus Conference (CHCC)]’nın sistemik vaskülitler için oluşturduğu terminolojik tanımlamalar vaskülitlerdeki klinik araştırmalar için yaygın şekilde kullanılmaktadır. Klinik bulgular; sistemik semptomlarla birlikte tutulan damar lokalizasyonlarına, damarların çaplarına ve oluşan inflamasyonun tipine bağlı olarak değişebilen geniş bir tablo sergiler. Bu tablonun oluşumundan, başta endotelyum olmak üzere vasküler ve perivasküler yapıların etkileşimine bağlı olarak gelişen vasküler inflamasyon sorumludur. Endotel hücreleri, vasküler inflamasyonda ana rolü üstlenir. Bu hücreler bulundukları bölge, damar çapları ve muhtemel başka nedenlerle farklı morfolojik özellikler gösterirler. Bu morfolojik farklılık, farklı damarların inflamasyonuna bağlı farklı vaskülitik hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur.


Anahtar Kelimeler:

Vaskülit, Patogenez, Endotel