ISBN 978-605-81727-0-8

Tek Organ Vaskülitleri

Yayın Tarihi : 08 Ağustos, 2019

Ahmet Kıvanç Cengiz 1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD, Samsun


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Vaskülitler damar duvarı inflamasyonu ile seyreden nadir görülen ama erken tanınıp doğru şekilde tedavi edilmez ise kalıcı organ hasarına hatta mortaliteye neden olabilen hastalıklardır. Vaskülit denilince akla yaygın, tüm organ sistemlerini tutabilen ve yaşamı tehdit eden ağır inflamatuar hastalıklar gelse de bazı vaskülitlerin tek organ ya da organ sistemine lokalize seyrettikleri uzun zamandır bilinmektedir. Daha önceleri lokalize vaskülitler olarak da incelenmiş olan bu tek organ vaskülitlerinin en bilinenleri deriye sınırlı vaskülitler, primer santral sinir sistemi vaskülitleri, sistemik olmayan vaskülitik nöropatilerdir. Bunlar dışında testis, meme, göz, safra kesesi ve özofagus gibi akla gelebilecek hemen hemen her organın sistemik bir vaskülitin parçası olmadan tek organ şeklinde vaskülitik tutulumları tanımlanmıştır. Bu bölümde, sistemik olmayan vaskülitlerin tiplerine, tanı ve tedavi yaklaşımlarına değinilmiştir.


Anahtar Kelimeler:

Deriye sınırlı vaskülitler, Primer santral sinir sistemi vaskülitleri, Tek organ vaskülitleri, Vaskülitik nöropatiler