ISBN 978-605-81727-0-8

Eklemlerin Biyomekaniği

Yayın Tarihi : 05 Eylül, 2018

Seçilay Güneş 1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Ankara


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Mekanik; kuvvetler ve onların etkileriyle ilgilenen bilim dalıdır. Denge veya hareket hâlindeki cisim ya da sistemlere etki eden kuvvetleri ve bunların kuvvet altındaki davranışlarını inceler. Biyomekanik ise yaşayan canlılar üzerinde özellikle insan kas-iskelet sisteminde mekanik kuvvetlere dokuların yanıtını inceleyen alandır. Bu bölümde, vücut planlarından, eklemlerin hareketlerinden, eklem çeşitlerinden ve tek tek eklem biyomekaniğinden söz edilecektir.


Anahtar Kelimeler:

Biyomekanik, Eklem, Kinezyoloji