ISBN 978-605-81727-0-8

Romatoid Artritte Ekstraartiküler ve Sistemik Tutulum

Yayın Tarihi : 07 Ağustos, 2018

Serdar Can Güven 1, Ayşen Akıncı 2

1Ankara Şehir Hastanesi, Romatoloji BD, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Ankara


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Romatoid artrit esas olarak eklemleri etkileyen bir hastalık olmakla birlikte, diğer otoimmün hastalıklarda olduğu gibi birçok farklı organ sisteminde, tedavi gerektirmeyen basit tutulumlardan ciddi mortalite ve morbidite sebebi olacak ağır tutulumlara kadar geniş bir yelpazede bozukluklara neden olabilmektedir. Romatoid artrit hastalarının yaklaşık %40’ında ekstraartiküler tutulum gözlenir. Kadın ve erkeklerde eşit sıklıkta ve hastalığın herhangi bir döneminde ortaya çıkabilir. Ciddi ekstraartiküler tutulumların insidansı 1/100 hasta yılı olarak tahmin edilmektedir.

Ekstraartiküler tutulumlar için bilinen risk faktörleri yaş, sigara kullanımı, seropozitiflik, eklem hasarının erken gelişmesi ve HLA-DRB1*04 allel varlığıdır.

Ekstraartiküler tutulum varlığı hastalık şiddetinin bir göstergesi olduğu gibi, artmış morbidite ve erken mortalite ile de ilişkilidir. Ekstraartiküler tutulum varlığında mortalite riski yaklaşık olarak iki kat artmaktadır. Birçok ekstraartiküler tutulum aktif eklem hastalığının tedavisi ile gerilemekle birlikte, organı ve hayatı tehdit edici tutulumlarda daha agresif bir immünsupresif tedavi gerekli olabilmektedir.


Anahtar Kelimeler:

Romatoid, Artrit, Ekstraartiküler, Sistemik, Eklem dışı