ISBN 978-605-81727-0-8

Ankilozan Spondilit/Aksiyel Spondiloartritin Klinik ve Laboratuvar Bulguları

Yayın Tarihi : 14 Ocak, 2019

Sumru Özel 1

1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Çorum


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Spondiloartrit; aksiyel iskelet tutulumu, periferik artrit, entezit, daktilit, akut anterior üveit, psöriyazis veya inflamatuar barsak hastalığı gibi ortak klinik ve genetik özellikleri olan bir grup hastalığı tanımlayan bir ortak terimdir. Baskın klinik özelliğe göre aksiyel [ankilozan spondilit ve nonradyografik aksiyel spondiloartrit gibi başlıca omurga ve/veya sakroiliak eklem tutulumuyla karakterize] veya periferik spondiloartrit (periferik artrit, entezit ve/veya daktilit ile karakterize) olarak sınıflandırılır. Radyolojik değişikliklerin izlenmediği nonradyografik aksiyel spondiloartrit ve ankilozan spondilit, aksiyel spondiloartritin farklı evreleri olarak düşünülmektedir. Bu bölümde, radyografik (ankilozan spondilit) ve nonradyografik aksiyel spondiloartrit hastalarının klinik ve laboratuvar özellikleri anlatılacaktır. Aksiyel spondiloartrit; primer olarak aksiyel iskeleti etkileyen, ancak genellikle alt ekstremitede asimetrik mono/oligoartrite de neden olabilen kronik inflamatuar bir hastalıktır. Hastalığa iskelet dışı tutulum (göz, kardiyovasküler, pulmoner, renal, nörolojik, gastrointestinal) da eşlik edebilir. Aksiyel spondiloartrit, tüm dünyada kronik ağrı ve özürlülüğe neden olan önemli bir hastalıktır.


Anahtar Kelimeler:

Ankilozan spondilit, Aksiyel spondiloartrit, Sakroileit, Spondilit, Artrit, Eklem dışı tutulum