ISBN 978-605-81727-0-8

Romatoid Artrit Etiyopatogenezi

Yayın Tarihi : 05 Ağustos, 2019

İlhan Sezer 1, Öznur Kutluk 1

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD, Antalya


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Romatoid artrit; sistemik komplikasyonlara, ilerleyen maluliyete ve sosyoekonomik maliyetlere neden olan yaygın görülen bir otoimmün hastalıktır. Romatoid artritin nedeni tam olarak bilinmemekle beraber hem genetik hem de çevresel faktörlerle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Genetik olarak yatkın bireylerde epigenetik faktörlerin ve çevresel maruziyetin bir araya gelmesiyle sinovitin ve yıkıcı artritin başladığı kabul edilmiştir. Romatoid artritte kronik sinovitin neden olduğu eklem harabiyeti; sinoviyal fibroblast hücreleri ile doğal bağışıklık hücreleri (makrofaj, dendritik hücreler, mast hücreleri, doğal öldürücü hücreler, nötrofiller) ve edinsel immün sistem hücreleri (B ve T lenfositler) arasındaki etkileşime bağlıdır. Doğal ve edinsel bağışıklık sisteminin hastalıktaki rolü ile ilgili bilgilerimiz gün geçtikçe artmaktadır. Hastalık patogenezi hakkındaki gelişmeler hastalık modifiye edici tedavilerin gelişmesine yardımcı olarak erken tanı ve tedavi ile hastalığa bağlı olumsuz etkilerin ortadan kalkmasına yardımcı olur.


Anahtar Kelimeler:

Romatoid artrit, Etiyopatogenez, Risk faktörleri, İmmünoloji, Sinoviyal doku