ISBN 978-605-81727-0-8

Sinoviyal Fizyoloji

Yayın Tarihi : 17 Aralık, 2019

Aysun Genç 1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Ankara


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Sinoviyum, diartrodial eklemleri, tendon kılıflarını ve bursaları örten mezenkimal bir membrandır. Sinoviya, intima ve subintima denilen iki katmandan meydana gelir. Sinoviyumun özelleşmiş fonksiyonları arasında sinoviyal sıvı üretimi ve kompozisyonunun kontrolü, yapışmayı önleme, doku yüzeyinin sürdürülmesi ve kondrosit beslenmesi bulunur. Normal sinoviyum çok düşük seviyede proinflamatuar sitokinler ve bazı antiinflamatuar sitokinler ve eikosanoidler üretir. Bu, normal, inflame olmayan sinoviyumda osteoklastogenezin önlenmesi açısından önemlidir. Sinoviyal fibroblastlar, farklı romatolojik hastalıklarda eklem tutulum paterninde bölgeye özgü farklılık içeren farklı moleküler temeli sağlayabilen konumsal ve topografik hafızaya sahiptir.


Anahtar Kelimeler:

Sinoviyum, Sinoviyal makrofaj, Sinoviyal fibroblast, Matriks