ISBN 978-605-81727-0-8

Romatoid Artritte Görüntüleme

Yayın Tarihi : 21 Şubat, 2020

Gül Hatipoğlu 1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Radyoloji AD, Ankara


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Romatoid artrit, eklemlerin sinoviyal dokusunu etkileyen kronik inflamatuar sistemik bir hastalıktır. Günümüzde, romatoid artritli hastaların tedavisinde primer amaç, klinik remisyonun sağlanması, hastalığın aktivitesinin düşük düzeylere indirilmesi, yapısal hasarın ilerlemesinin durdurulmasıdır. Yapısal hasarı azaltmak için tanının erken konarak tedaviye bir an önce başlanması önemlidir. Hastalığın ilk dönemlerinde klinik semptomlar çoğu zaman belirgin değildir. Hastalığın başlangıcında röntgen filmlerinin duyarlılığı düşüktür. Son yıllarda yapılan çalışmalar, erken dönem romatoid artritli hastalarda, ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntülemenin eklemlerdeki yumuşak doku, sinoviyal inflamasyon ve kemik değişikliklerini saptamada duyarlılığı yüksek yöntemler olduğunu göstermiştir. İleri görüntüleme yöntemleri; erken tanının yanı sıra hastalığın tedavisinin düzenlenmesinde, tedaviye yanıtın izlenmesinde ve yeni atakların önceden öngörülmesinde kullanılmaya başlayan immünomodülatör ilaçlar ile birlikte çığır açmıştır.


Anahtar Kelimeler:

Romatoid artrit, Manyetik rezonans görüntüleme, Bilgisayarlı tomografi, Ultrasonografi, Doppler ultrasonografi