ISBN 978-605-81727-0-8

Romatolojik Hastalıklarda Konvansiyonel Görüntüleme

Yayın Tarihi : 21 Eylül, 2018

Deniz Sözmen Cılız 1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Radyoloji AD, Ankara


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Konvansiyonel radyografiler, romatolojik hastalıkların değerlendirilmesinde en yaygın kullanılan ve en ucuz görüntüleme yöntemleri olup, tanıda çok uzun yıllardan beri temel dayanak noktası olmaya devam etmektedir. Konvansiyonel radyografilerin; yaygın kullanılabilirliği, ucuz oluşu, yüksek uzaysal rezolüsyonu, kemik değişikliklerini tanımlamada yüksek spesifisitesi gibi özellikleri nedeni ile kullanımda avantajları vardır. Kemik ve eklemlerin radyografik değerlendirilmesinde temel olarak şu kriterler değerlendirilir: Kemik kaybı ya da kemik yapımının olup olmaması, eklem aralığında daralma (Kartilajın incelmesinin sonucu olabilir.) ya da genişleme, kalsifikasyonun olup olmaması, kondrokalsinozis-ankiloz-subluksasyon-dislokasyon bulgularının varlığı ya da yokluğu, kemik mineral dansitesindeki değişiklikler, yumuşak dokuda görülebilen anormallik olup olmaması. Romatoid artrit, spondiloartritler, kristal artritler, sistemik bağ dokusu hastalıkları, dejeneratif artritler ve diffüz idiyopatik iskelet hiperosteozisinde konvansiyonel radyografi bulguları ayırıcı tanılar eşliğinde sunulmuştur.


Anahtar Kelimeler:

Romatoloji, Radyoloji, Konvansiyonel, Görüntüleme