ISBN 978-605-81727-0-8

Reaktif Artritler

Yayın Tarihi : 16 Ocak, 2019

Gülten Karaca 1

1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Kırıkkale


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Reaktif artrit; ekleme uzak bir bölgedeki gastrointestinal, genitoüriner veya solunum yolu enfeksiyonları sonrasında tetiklenen immünolojik reaksiyona bağlı akut, steril bir inflamatuar artrittir. Yatkınlık oluşturduğu en iyi bilinen durum; HLA-B27 antijeni varlığıdır. Reaktif artrite yol açtığı bilinen mikroorganizmalar Chlamydia trachomatis, Yersinia, Salmonella, Shigella ve Campylobacter’dir. Reaktif artritin iki ana klinik özelliği; öncül enfeksiyon ve artrit arasında birkaç gün ile birkaç hafta arasında süre oluşu ve artritin tipik olarak alt ekstremiteleri tutan monoartrit veya asimetrik oligoartrit paterninde oluşudur. Bazen daktilit ve entezit eşlik edebilir. Tedavide ilk amaç artritin semptomatik rahatlamasıdır, çünkü bu hastaların önemli bir çoğunluğu kendi kendini sınırlar. Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar ve genellikle altı aydan uzun süren hastalık olarak tanımlanan dirençli kronik reaktif artritte immünsupresif ajanlar kullanılır.


Anahtar Kelimeler:

Reaktif artrit, Asimetrik oligoartrit, Monoartrit, Chlamydia trachomatis, HLA-B27, Daktilit, Reiter sendromu