ISBN 978-605-81727-0-8

Osteoporozda Klinik Bulgular ve Görüntüleme

Yayın Tarihi : 13 Şubat, 2019

Dilşad Sindel 1, Ekin İlke Şen 1, Ayşegül Ketenci 1

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, İstanbul


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Osteoporoz; düşük kemik kütlesi, kemik mikromimarisinde bozulma ve kırık riskinde artış ile karakterize, yaygın ve sessiz bir hastalıktır. Osteoporozun önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olması nedeni ile klinik değerlendirme ve uygun görüntüleme yöntemlerinin kullanımı önem taşımaktadır. Özellikle osteoporotik kırıkların değerlendirilmesi ve kemik mineral yoğunluğu ölçümü klinik pratikte osteoporoz tanısı ve tedavisinde yol göstericidir. Kemik mineral yoğunluğu ölçümünde dual X-ışını absorpsiyometri, kantitatif bilgisayarlı tomografi, kantitatif ultrasonografi başta olmak üzere çeşitli görüntüleme teknikleri mevcuttur. Bu derlemede; osteoporozda klinik bulgular, vertebral kırıkların ve kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmesinde kullanılan güncel radyolojik teknikler literatür ışığında sunulmuştur.


Anahtar Kelimeler:

Osteoporoz, Klinik bulgular, Osteoporotik vertebral kırık, Kemik mineral yoğunluğu, Görüntüleme teknikleri, Dual-enerji X-ray absorpsiyometri