ISBN 978-605-81727-0-8

Romatoid Artrit Varyantları (RS3PE Sendromu ve Palindromik Romatizma)

Yayın Tarihi : 28 Şubat, 2019

Ömer Faruk Şendur 1, Ümit Gökhan Şendur 2

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Aydın
2Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa


Özet Tam Metin PDF

Özet:

RS3PE ileri yaşlarda görülen, daha çok erkekleri tutan inflamatuar romatizmal bir hastalıktır. Ekstremite distallerini tutan simetrik bir poliartrit tablosunun yanı sıra el ve ayak dorsumunda gode bırakan ödem (pitting edema) yapması karakteristik özelliklerindendir. Romatoid artrit varyantı bir hastalık olarak gösterilmesine rağmen, bazı çalışmalarda ayrı bir klinik sendrom olabileceğinden söz edilmektedir. Özellikle geç başlangıçlı romatoid artrit ve polimiyalji romatika ile olan benzerliklerinden dolayı bu hastalıklarla karıştırılması mümkündür. Ayırıcı tanıda bu hastalıkların yanı sıra paraneoplastik artritler ve bazı malignansilerde görülen benzeri şikâyetlerden ayırt edilmesi önem arz etmektedir.

Palindromik romatizma tekrarlayıcı, kısa süreli artritlerle seyreden inflamatuar romatizmal bir hastalıktır. Ataklar arasında herhangi bir anormallik saptanmaz iken, atak sonrasında da klinik veya radyolojik bir sekel oluşmaz. Günümüzde de palindromik romatizmanın romatoid artritten farklı klinik bir antite olup olmadığı tartışmalıdır. Ancak bazı bulgular bu hastalığın romatoid artritin bir varyantı olduğunu düşündürmektedir.


Anahtar Kelimeler:

RS3PE, Palindromik romatizma