ISBN 978-605-81727-0-8

Spondiloartritlerde Değerlendirme Ölçekleri ve İzlem

Yayın Tarihi : 20 Aralık, 2019

Nurhan Güven 1, Şebnem Ataman 1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD, Ankara


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Ankilozan spondilit, spinal inflamasyon, sindesmofit formasyonları ve ankilozla karakterize kronik inflamatuar bir hastalıktır; hastalarda fonksiyon kaybına, yaşam kalitesinde bozulmaya ve dizabiliteye neden olabilmektedir. Ankilozan spondilitli hastalarda hastalık aktivitesinin, fiziksel fonksiyonların ve yapısal hasarın değerlendirilmesi önemlidir. “Assessment of SpondyloArthritis international Society” çalışma grubu, ankilozan spondilitli hastaların izlemini sağlamak, günlük pratikte ve klinik çalışmalarda tedavi yanıtını değerlendirmede kullanılmak üzere çekirdek set geliştirmiştir. Bu sette bulunan parametreler; hasta global değerlendirme, spinal ağrı, spinal katılık, spinal mobilite, fiziksel fonksiyon, periferal eklem ve entez bölgelerinin değerlendirilmesi, yorgunluk, hastalık aktivitesi, yaşam kalitesi, akut faz reaktanları ve görüntülemeyi içermektedir.

Psöriyatik artrit, psöriyazis ile ilişkili periferik artrit, aksiyel tutulum, cilt tutulumu, tırnak tutulumu, entezit, daktilit ve spondiloartritlerin diğer ekstra aksiyel tutulumlarının görülebildiği heterojen inflamatuar bir hastalıktır. Psöriyatik artritli hastaları değerlendirirken hastaların tüm bu tutulumlar açısından değerlendirilmesi önemlidir. Bu bölümde, bahsedilen bu değerlendirme ölçekleri ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.


Anahtar Kelimeler:

Ankilozan spondilit, Değerlendirme ölçekleri, Psöriyatik artrit, Hastalık aktivitesi