ISBN 978-605-81727-0-8

Disk Hernileri

Yayın Tarihi : 27 Mayıs, 2019

Burcu Duyur Çakıt 1

1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Disk herniasyonu, intervertebral disk boşluğunun ötesine uzanan disk materyalini tanımlamak için kullanılır. Disk herniasyonuna bağlı sinir kökünde bası olabilir ve bu durumda radikülopati terimi kullanılır. İnternal disk hasarı ise diskin iç yapısının bozulduğu, ancak dış yüzeyinin normal olduğu bir durum olarak tanımlanır. Lomber disk herniasyonu ve siyatik tedavisinde henüz altın standart bir tedavi yöntemi yoktur. Tedavi hastalığın evrelerine göre planlanır. Servikal bölgede genellikle santral ve posterolateral herniasyonlar spinal kordu sıkıştırarak miyelopati, intraforaminal herniasyonlar ise spinal kökleri sıkıştırarak radikülopati oluştururlar. Tedavide kullanılacak fizik tedavi modalitelerini seçerken bireyin özellikleri, diskopatinin durumu, hastanın yaşı, komorbid hastalıkları, dejeneratif değişikliklerin derecesi, bireyin risk/fayda oranları ve hastaların tercihleri dikkate alınmalıdır. Fizik tedavi modaliteleri çoğunlukla bir arada ve egzersiz tedavileri ile kombine edilerek kullanılır


Anahtar Kelimeler:

Lomber, Servikal, Disk, Herni, Tedavi