ISBN 978-605-81727-0-8

Juvenil İdiopatik Artritler

Yayın Tarihi : 07 Ağustos, 2018

Z. Birsin Özçakar 1, Fatma Aydın 1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Nefroloji-Çocuk Romatoloji BD, Ankara


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Juvenil idiyopatik artrit, çocukluk çağının en sık görülen kronik romatolojik hastalığıdır. On altı yaşından önce başlayan, en az altı hafta süren ve etiyolojisi bilinmeyen artritlerin tümünü kapsayan heterojen bir hastalık grubudur. Yedi alt sınıfa (oligoartiküler, romatoid faktör-pozitif poliartiküler, romatoid faktör-negatif poliartiküler, sistemik juvenil idiyopatik artrit, entezit ilişkili artrit, juvenil psöriyatik artrit ve sınıflandırılamayan artrit) ayrılır. Farklı bulgularla ortaya çıkması ve belirleyici özelliklerin eksikliği nedeni ile juvenil idiyopatik artrit tanısı, çocukluk çağında olası tüm kronik artrit nedenlerinin dışlanmasını gerektirir. Juvenil idiyopatik artritin neden ve nasıl oluştuğu tam olarak anlaşılamamıştır. Otoimmün ve inflamatuar özellikleri olan karmaşık bir hastalıktır. Erken tanı ile birlikte uygun tedavinin başlanması, üveit, gelişme geriliği, eklem deformiteleri, makrofaj aktivasyon sendromu gibi komplikasyonların gelişmesini önler. Tedavide temel amaç, kısa sürede aktif olmayan bir hastalık durumu elde edebilmek ve bunu sürdürebilmektir. Steroid dışı antiinflamatuar ilaçlar, eklem içi steroid uygulaması ve hastalık modifiye edici tedavilerle hastalığın kontrol altına alınamadığı durumlarda biyolojik tedaviler etkin bir tedavi seçeneği olarak kullanılmaktadır. Çocuk hastaların izlemi ve tedavisi, ebeveyn iş birliği ile yürütülmelidir. 


Anahtar Kelimeler:

Jüvenil idiyopatik artrit, Kronik artrit, Sınıflama, Üveit, Tedavi