ISBN 978-605-81727-0-8

Sistemik Lupus Eritematozus Kliniği

Yayın Tarihi : 05 Eylül, 2018

Hilal Ecesoy 1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD, Konya


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Sistemik lupus eritematozus; etiyolojisi bilinmeyen, çok çeşitli belirtileri ve önceden kestirilemez gidişatı olan, remisyonlar ve alevlenmelerle seyreden, kompleks, multisistemik, otoimmün bir hastalıktır. İnflamatuar otoimmün hastalıkların prototipidir. Doğurganlık çağındaki kadınlarda, Afrikan Amerikalılarda, Asyalılarda insidans ve prevalansı yüksektir. Kliniği hastadan hastaya farklılık gösterir. Bir grup hasta sadece cilt ve eklem bulguları ile ömürlerini tamamlarken, diğer grup hastada hayatlarını tehdit eden ciddi organ tutulumları görülebilir. Oldukça fazla çeşitlilikte otoantikorlar tespit edilebilir ve bu otoantikorlar klinik bulgulardan önce saptanabilir. Antinükleer antikorların sensitivitesi çok yüksektir. Ancak, antinükleer antikor negatif sistemik lupus eritematozus hastaları da vardır. Hastalığa ya da kullanılan ilaçlara bağlı olarak ortaya çıkan komplikasyonlar hayatı tehdit eden boyuta ulaşabilir.


Anahtar Kelimeler:

Sistemik lupus eritematozus, Klinik