ISBN 978-605-81727-0-8

Bel Ağrıları

Yayın Tarihi : 13 Eylül, 2019

H. Rana Erdem 1

1Yüksek İhtisas Üniversitesi, Ankara


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Bel ağrısı; sık rastlanan ve ciddi ölçüde üretkenlik kaybı ve özürlülüğe yol açabilen, tanı ve tedavi maliyeti yüksek önemli bir sağlık sorunudur. Dünya nüfusunun yaklaşık %80’inde, yaşamın herhangi bir döneminde bel ağrısı gelişir. Kırk beş yaş ve altı bireylerde aktivite kısıtlanmasının en sık nedenidir. Bel ağrılarında hekimin en önemli görevi, dikkatli bir klinik değerlendirme yaparak mekanik ve mekanik olmayan bel ağrılarını ayırt edebilmektir. Bel ağrılı hastaların hemen hemen %90’ında ağrı mekanik nedenlere bağlıdır. Mekanik bel ağrısı normal anatomik yapıların aşırı kullanımına, travmaya veya anatomik deformiteye bağlı olarak gelişir ve ligament, faset eklemler, periost, paravertebral kas ve fasiya, kan damarları, anulus fibrozis ve spinal sinir kökleri gibi çeşitli spinal yapılardan köken alır. Bel ağrılı hastaların çoğunda başlangıç değerlendirmesinde laboratuvar incelemeye gerek yoktur ve ek diyagnostik teste ihtiyaç kalmaz. Bel ağrılarının bütün çeşitlerine etkili olabilen tek tip tedavi protokolü yoktur. Bel ağrılarının çoğu kısıtlayıcı olmadan kısa sürede iyileşir. Mekanik kökenli bel ağrısına sahip hastalarda ağrıya neden olan mekanik bozukluk tam olarak tanımlanamasa da hekim, semptomları azaltmaya yönelik uygun tedaviye başlamalıdır. Sistemik bir hastalığa bağlı bel ağrısı olanlarda alttaki hastalığa yönelik spesifik tedaviler gereklidir. Bel ağrılı hastaların sadece küçük bir yüzdesinde (%1-2) cerrahi tedavi gereklidir.


Anahtar Kelimeler:

Lokalize bel ağrısı, Diz altı bacak ağrısı, Anterior uyluk ağrısı, Posterior uyluk ağrısı