ISBN 978-605-81727-0-8

Enteropatik Artritler

Yayın Tarihi : 05 Eylül, 2018

Duygu Tecer 1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa


Özet Tam Metin PDF

Özet:

İnflamatuar barsak hastalıkları; gastrointestinal kanalın çeşitli bölge ve katmanlarını tutabilen, relaps ve remisyon periyodları ile giden kronik inflamatuar hastalık grubudur. Enteropatik artrit, diğer bir adlandırmayla inflamatuar barsak hastalığına bağlı artrit, spondiloartrit alt grubu hastalıklarından biridir. İnflamatuar barsak hastalıkları ve spondiloartritleri iki farklı bakış açısıyla ele almak doğru olur. Birincisi, inflamatuar barsak hastalıklarına bağlı olarak gelişen periferik artrit ve/veya aksiyel tutulum; ikincisi ise spondiloartrit hastalarında görülen subklinik barsak inflamasyonudur. İnflamatuar barsak hastalıklarına bağlı olarak gelişen artrit ve/veya aksiyel tutulumun insidans ve prevalansı, çalışmaların yapıldığı bölge ve kliniğin yanı sıra kullanılan tanı kriterlerine göre değişmektedir.


Anahtar Kelimeler:

Ülseratif kolit, Crohn hastalığı, Enteropatik artrit