ISBN 978-605-81727-0-8

Omuz Ağrısı

Yayın Tarihi : 28 Ekim, 2019

Kenan Akgün 1

1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, İstanbul


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Omuz eklemi vücudun en hareketli eklemidir. Üst ekstremitenin gövdeyle bağlantısını ve onun sayısız pozisyon almasını sağlar. Omuzun en önemli görevi, eli fonksiyonel pozisyonda tutmaktır. Glenohumeral, akromiyoklaviküler, sternoklaviküler ve skapulotorasik eklemlerden oluşur. Bu nedenle, omuz ekleminden daha çok omuz kompleksi terimini kullanmak daha doğru olmaktadır. Omuzun ağrılı durumları, bir veya daha fazla yapının yaralanması veya hastalığına bağlı olabilir. Omuz problemlerinde ayırıcı tanı yeterli hikâye ve fizik muayene ile mümkün olabilir. Kan testleri ve radyografi, kırmızı bayrak belirteçleri varsa hemen istenmelidir. Ultrasonografik inceleme ve manyetik rezonans görüntüleme ikinci basamak tedavi hizmetlerinde faydalı tanısal yöntemlerdir. Ancak birinci basamak tedavi hizmetlerinde bu araştırmalara hemen başvurmanın, çoğu zaman konservatif olarak tedavi edilebilen ve cerrahi girişimlerin nadiren gerektiği heterojen bir grup olan omuz hastalıklarında tedavinin başarısını engelleyebileceği unutulmamalıdır. Çünkü asemptomatik olgularda bile bu yöntemlerle yapısal anormallikler bulunabilir ve erken araştırma, paradoks olarak hastanın gereksiz müdahalelere uğramasına neden olur.


Anahtar Kelimeler:

Omuz, Ağrı