ISBN 978-605-81727-0-8

Spondiloartritlerin Sınıflandırılması ve Epidemiyolojisi

Yayın Tarihi : 12 Kasım, 2018

Fikriye Figen Ayhan 1,2

1Sağlık Bilimleri üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Romatoloji Ünitesi, Ankara
2Uşak Üniversitesi Uşak Sağlık Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Spondiloartropatiler, başlıca aksiyel iskeleti etkileyen kronik inflamatuar bir hastalık grubudur. Spondiloartropati grubunun esas olarak aksiyel iskeleti tutan ve periferal artritle seyreden iki tipi vardır. Bazen her iki tutulum da izlenebilir. Ankilozan spondilit, radyografik sakroileitle karakterize radyografik aksiyel spondiloartropati tanısıdır. Nonradyografik aksiyel spondiloartropati tanısı sakroiliak eklem manyetik rezonans görüntüleme bulgularına dayanır. “Assessment in SpondyloArthritis International Society”, erken spondiloartropati tanısı için nonradyografik evredeki hastaları da yakalayabilen sınıflandırma kriterleri geliştirmiştir.

Prevalans çalışmaları genellikle görüntüleme ve HLA-B27 testlerini içermediği için aksiyel spondiloartropati için doğru bir prevalans saptamak zordur ve %0,32-1,4 olarak bildirilmiştir. Ankilozan spondilit prevalansı verilen bir populasyonda HLA-B27 prevalansını yansıtmaktadır. Avrupalı toplumlarda HLA-B27 %8 oranında mevcuttur ve ankilozan spondilit prevalansı ülkemize benzer oranda olup, %0,5 civarındadır. Periferal formlar da dâhil edilirse, tüm spondiloartropati tiplerinin havuzdaki prevalansı Güneydoğu Asya’dan Kuzey kutbu toplumlarına %0,21-1,61 arasında değişmektedir.

Spondiloartropati ailesinin diğer üyeleri olarak reaktif artrit, inflamatuar barsak hastalığına bağlı artrit, psöriyatik artrit, juvenil spondiloartropatiler, akut anterior üveit ve sınıflandırılamayan spondiloartropati sayılabilir. Spondiloartropati grubu hastalıklarda güncel sınıflandırma kriterleri bulunmaktadır. Bu bölümde, bu güncel kriterler ve epidemiyoloji verileri özetlenecektir


Anahtar Kelimeler:

Spondiloartropati, Sınıflandırma, Epidemiyoloji, Ankilozan spondilit, Tanı