ISBN 978-605-81727-0-8

Overlap Sendromlar

Yayın Tarihi : 17 Aralık, 2019

Özgür Akgül 1, Özgül Soysal Gündüz 2

1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi İç Hastalıkları Romatoloji BD, Manisa


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Çakışma sendromları, birden fazla inflamatuar romatizmal hastalık içinde sınıflanabilen semptom ve bulguları olan hastalıklardır. Sistemik romatizmal şikâyetlerle başvuran hastaların %25 kadarında kesin bir tanı konulamaz. Hastaların pek çoğunda, özellikle erken dönemde klinik ve laboratuvar bulgular kesin tanı için yetersiz kalmaktadır. Bu durumdan farklı olarak bir grup hasta ise iki veya daha fazla romatizmal hastalığın semptom ve bulgularına sahip olup, bu hastalıkların sınıflandırma kriterlerini karşılar; bu hastalar, “çakışma sendromu” olarak tanımlanır. Çakışma sendromunda ise bir hastada aynı anda ya da farklı zamanlarda bir arada bulunan hastalıklar tipik olmalı ve her biri için ayrı ayrı sınıflama kriterlerini doldurmalıdır. En sık romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, Sjögren sendromu, sistemik skleroz ve miyozitin birlikteliği görülür.


Anahtar Kelimeler:

Çakışma, Overlap, Romatoid artrit, Sistemik skleroz, Sjögren sendromu, Sistemik lupus eritematozus, Miyozit